EUR
  • USD
  • EUR
  • BGN
EN

Shopping Cart

0 items

„КАЛИ 2017” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Date: 2020-08-21

„КАЛИ 2017” ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

София, 21 август 2020 г. „КАЛИ 2017” ЕООД започна изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-8605-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е да се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19, да се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и да се осигури стабилност на работните места.

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 5 200 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 4 420 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 780 лв. са национално финансиране.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 ноември 2020 г.

 

Bestsellers